Danieliaus Adomaičio eilėraščių rinkinys „Po angelo sparnais“. Viršelio dailininkė Raimonda Kubiliūtė. Maketavo Paulius Aukščiūnas. – Kaunas: Kauno kolegi...